Yeşil Yatırım’da sermaye artırımı tamamlandı

tanitici50

New member
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyleki denildi:

”Şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 208.250.000 TL (%3.085,18518 oranında) artırılarak 215.000.000 TL’ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 208.250.000 TL nominal bedelli hisseler için rüçhan hakları 08.06.2021 – 22.06.2021 tarihleri içinde 15 gün mühlet ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının akabinde kalan 778.764,701 TL nominal kıymetli hisselerin 25 – 28 Haziran 2021 tarihleri içinde 2 iş günü müddet ile Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satışı sonucunda birincil piyasada halka arz süreçleri kapsamında hisselerin satışı 25.06.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Artırılan 208.250.000 TL sermayeyi temsil eden hisseler karşılığında bu hisseleri satın alan bireyler tarafınca yeni hisse alma hakları kullanma müddeti (08.06.2021 – 22.06.2021) içerisinde 36.757.366 TL mahsuben ve 170.713.956,43 TL nakden, kalan hisselerin 25.06.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşan fiyatlardan satılmasından 1.843.933,04 TL olmak üzere toplamda 36.757.366 TL mahsuben ve 172.557.889,47 TL nakit girişi olmak üzere 209.315.255,47 TL fon sağlanmıştır.
Nakit olarak artırılan 208.250.000 TL nominal pahalı hisselerin ihracı izahnamede belirtilen şartlar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve büsbütün ödenmiş olması sebebiyle, şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 215.000.000 TL’ye yükselmiş olup, şirketimiz temel kontratının sermaye ve hisseler başlıklı 7. unsurunun tadil edilmesine ait olarak uygun görüş alınması maksadıyla Sermaye Piyasası Heyeti’ne müracaat yapılmasına, Sermaye Piyasası Konseyi’nden onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve sürecin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı
 
Üst