TSKB Gayrimenkul Yatırım’da bedelli sermaye artırımı

tanitici50

New member
”Şirket temel mukavelesinin 7. unsurunun vermiş olduğu yetkiye istinaden 800.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına, hisse sahiplerimizin yeni hisse alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni hisse alma haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına, arttırılan 150.000.000 Türk Lirası fiyatındaki sermayeyi temsil eden her biri 1 Türk Lirası nominal kıymetli 150.000.000 adet hissenin, A ve B kümesi hisseler temel mukavelede A ve B Kümesi hisselere tanınan imtiyazlara sahip olacak biçimde 9.999.999,996 adedinin A kümesi nama yazılı, 4.091.111,001 adedinin B kümesi nama yazılı ve 135.908.889,003 adedinin C kümesi hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, hisse sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için yeni hisse alma hakkı kullanım mühletinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu mühletin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni hisse alma hakkı kullanım mühletinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mühleti ortasında yeni hisse alma hakkını kullanan hisse sahiplerimize yeni hisse alma hakları karşılığında A kümesi nama yazılı hisseler için A kümesi nama yazılı hisse, B kümesi nama yazılı hisseler için B kümesi nama yazılı hisse, C kümesi hamiline yazılı hisseler için ise C kümesi hamiline yazılı hisse verilmesine, yeni hisse alma haklarının kullandırılmasından daha sonra kalan hisselerin 2 iş günü mühletle nominal kıymetten düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 iş günlük mühletin başlangıç ve bitiş tarihlerinin tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilmesine, sermaye artırımı ötürüsıyla ihraç edilecek hisselerin şirketimiz hisse sahiplerine Sermaye Piyasası Konseyi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi hisse olarak dağıtılmasına ve yeni hisse alma haklarının kaydileştirme sistemi asılları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı süreçleri kapsamında Yatırım Finansman Menkul Pahalar A.Ş’nin aracı kurum olarak belirlenmesine, sermaye artırımı süreçlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Konseyi, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş, ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve öteki tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli müracaat, bildirim ve başka tüm iş ve süreçlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve sürecin yapılması konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine
karar verilmiştir.”
Hibya Haber Ajansı
 
Üst