Torunlar Gayrimenkul ’de konut projesi yerinin paylı hissesinin bedelsiz devralınması

tanitici50

New member
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”KİPTAŞ’ın, arsa alımı, kat karşılığı kontratı, vb. yöntemlerle hak sahibi ve maliki olduğu İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde ekli imar durumunda gösterilen 515.977,11 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, KİPTAŞ’ın uygun bakılırsaceği ve onaylayacağı proje uyarınca, tüm masraf ve masrafları YÜKLENİCİ tarafınca karşılanmak üzere KİPTAŞ Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşi için gerekli ÇED raporu, jeoteknik etüt raporu, plan ve projelerin hazırlanması, ilgili belediye ve Yönetimlerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine bakılırsa bağımsız kısımlar (konut – ticaret, dini tesis, okul, Üniversite ve Sosyal Donatı Binaları) ile ortak alanlarının inşaatı ile Altyapı ve Etraf Düzenleme işlerinin, İmar Yolları, Rekreasyon Alanı ve Yeşil Alanlardaki imalatların yapılması, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapısı, etraf tanzimi ve peyzajı ile birlikte, kontrat ve eki şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, cins tashihlerinin yapılması, Yapı Ruhsatı, İskan Evrakı ve Kat Mülkiyeti tapularının alınması, konut, ticaret, dini tesis, okul, üniversite, toplumsal donatı alanları vb. son alıcılar ile KİPTAŞ’a teslimi niyetiyle yapılan ihaleyi Şirketimizin kazandığı belirtilmiştir. İhalenin onaylanması ile bir arada, Şirketimiz ile KİPTAŞ içinde “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mah. Kiptaş Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Metodu ile Yapılması İşine ait” mukavele imzalanmıştır. İmzalanan kontrata nazaran; Sözleşme kapsamında inşa edilerek paylaşıma bahis edilecek emsale temel 578.400 m2’lik inşaat alanının %45,72’lik kısmı KİPTAŞ’a, %54,28’lik kısmı da YÜKLENİCİYE ait olacaktır. Şayet emsale temel inşaat alanında artış olması halinde bu alana yapılacak ek inşaatları taraflar tıpkı oranlarda paylaşacağı söz edilmiştir. Bahse mevzu “Kat karşılığı yöntemi ile İnşaat yapılması” sözleşmesi kapsamındaki işler tamamlanmış olup, 16.06.2021 tarihinde İstanbul, Eyüpsultan, 858 Ada, 2 Parsel’de yer alan 43.405,61 m2 yerin (5.Levent 2. Etap konut projesi yapılacak arsa) 2484745/434056 payı şirketimizce Silahtar Abdullahağa Vakfı’ndan devralınmıştır. Bugün itibariyle, sözkonusu yerin şirketimize ait payı 2588245/4340561 düzeyine ulaşmış olup, toplam büyüklüğü ise 25.882,45 m2’dir. Tıpkı mukavele kapsamında, şirketimize ilişkin yükümlülükler tamamlandığı için, 858/2 parselin öbür paylı maliki olan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ilişkin olan 1752316/4340561 hisseli hissenin ise idari süreçlerin tamamlanmasını müteakip Şirketimizce devralınması beklenmektedir.” Tabirlerine yer verildi.

Hibya Haber Ajansı
 
Üst