Söktaş’ta yeni hisse alma hakkı kullanım tarihleri

tanitici50

New member
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu biçimder denildi:

”Sermaye Piyasası Şurası’nın (SPK) 05.08.2021 tarih ve 39/1193 sayılı toplantısında, şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ortasında kalmak üzere, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL’ye çıkarılmasına ait izahnamesi onaylanmıştır. Şirketimizin mevcut hisse sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak hisselere yönelik olarak, sahip oldukları hisselerin %96,58971’i oranında ve nominal paha üzerinden yeni hisse alma hakları bulunmaktadır. Yeni hisse alma hakları, izahnamede belirtilen asıllara uygun olarak 11.08.2021 ile 25.08.2021 tarihleri içinde 15 gün müddetle kullandırılacaktır. Yeni hisse alım haklarının kullanmasında, toplam 1 TL nominal bedelli hisse 1 TL’den satışa arz edilecektir.
İhraç edilecek hisseler kaydileştirme asılları çerçevesinde MKK tarafınca hak sahipleri nezdinde kayden izlenecek olup, hisselerin fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi hisseler, hak kullanım sürecinin tamamlanması daha sonrasında MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. Yeni hisse alma hakkı kullanılmasından daha sonra kalan hisseler, tasarruf sahiplerine satış duyurusuyla ayrıyeten ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü mühletince nominal kıymetin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
Satışa sunulacak hisselerin tamamının satışının 2 iş günündilk evvel tamamlanması durumunda satış bitmiş oldurilecektir. Yeni hisse alma haklarının kullanması ve kalan hisselerin Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da halka arzından daha sonra satılamayan hisse olması halinde, kelam konusu satılamayan hisselerin satın alınmasına ait bir taahhüt bulunmamaktadır. Bu çerçevede VII-128.1 sayılı Hisse Bildirimi unsur 25/1-(a) kararı çerçevesinde, satılamayan hisseler 6 iş günü ortasında iptal edilecektir.”

Hibya Haber Ajansı
 
Üst