Söktaş’ın sermaye artırımında revizyon

tanitici50

New member
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu biçimde:

”Esas kontratın 6. unsurunun vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ortasında 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.523.878 TL meblağının nakden, 30.042.122 TL fiyatının ise şirketimiz ortaklarından Kayhan Holding A.Ş, Eyüp Hilmi Kayhan ve Muharrem Hilmi Kayhan’ın (18.024.476 TL’si Kayhan Holding A.Ş, 6.762.522 TL’si Eyüp Hilmi Kayhan ve 5.255.124 TL’si ise Muharrem Hilmi Kayhan’ın aktardığı meblağlardan oluşmaktadır.) öncesinden şirketimize aktarmış olduğu fiyatlar niçiniyle oluşan borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL’ye çıkarılmasına, artırılan 75.566.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek 7.556.600.000 adet hissenin tamamının 0,01 TL nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız B kümesi hisse olarak ihraç edilmesine, hisse sahiplerinin yeni hisse alma haklarında rastgele bir kısıtlama yapılmamasına ve hisse sahiplerine yeni hisse alma haklarının 0,01 TL nominal pahalı her bir hisse için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal pahalı 1 lot hisse için 1 TL nominal bedel üzerinden) nominal paha üzerinden kullandırılmasına,
yeni hisse alma hakları kullanım müddetinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu mühletin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni hisse alma hakkı kullanım mühletinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mühleti ortasında yeni hisse alma hakkını kullanan A kümesi hisse sahipleri ve B kümesi hisse sahiplerine yeni hisse alma hakları karşılığında B kümesi hamiline yazılı hisse verilmesine, yeni hisse alma haklarının kullandırılmasından daha sonra kalan hisseler varsa kalan hisselerin 2 iş günü müddetle nominal bedelden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına, kalan hisselerin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasını takiben satılamayan hisseler olması halinde VII-128.1 sayılı Hisse Bildirimi unsur 25/1,(a) kararı çerçevesinde, satılamayan hisselerin 6 iş günü ortasında iptal edilmesine,
sermaye artırımı niçiniyle çıkarılacak hisselerin şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Şurası (SPK) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin (MKK) kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi hisse olarak dağıtılmasına ve yeni hisse alma haklarının kaydileştirme sistemi asılları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı süreçleri kapsamında İnfo Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş’nin aracı kurum olarak belirlenmesine, sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş, MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş, ticaret sicil müdürlüğü, noter ve öteki tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve süreçlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, müracaat ve öbür iş ve süreçlerin yapılmasına ve izahname, satış duyurusu, kontrat, taahhütname, vekaletname, müracaat dokümanları, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve süreçlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı
 
Üst