Akmerkez Garimenkul’den kar hissesi dağıtım süreçlerine ait bildirim

tanitici50

New member
Akmerkez Garimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’den kar hissesi dağıtım süreçlerine ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu biçimde denildi:

“Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi kararları çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2020 yılı net periyot karı 56.870.007,00 TL, Vergi Yordam Kanunu kararları çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net devir karı 58.756.235,89 TL’dir.

Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi kararları çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 56.870.007,00 TL fiyatındaki kısmından:

1. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. husus kararı uyarınca, ayrılan yasal yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaştığından %5 yasal yedek akçenin ayrılmamasına,

2. 56.870.007,00 TL’nin 1.863.200,00 TL’lik kısmının 1. kar hissesi olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

3. Kalan kardan İdare Şurası Üyelerine hisse ayrılmamasına,

4. Kalan karın 49.933.760,00 TL fiyatındaki kısmının ortaklara 2. kar hissesi olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

5. Toplam 51.796.960,00 TL fiyatındaki kar hissesi üzerinden ödenmiş sermayenin % 5’i düşüldükten daha sonra kalan kısmın onda biri olan 4.993.376,00 TL’nin TTK’nın 519. hususunun 2.fıkra kararı uyarınca genel yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

6. 2020 yılı karından kalan fiyatın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

7. Şirketimizin finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı’nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 30.183.840,00 TL fiyatındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu meblağın onda biri olan 3.018.384,00 TL’nin TTK’nın 519. hususunun 2.fıkra kararı uyarınca genel yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar hisseleri ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar hissesi toplamının 81.980.800,00 TL olarak (1,00 TL nominal pahalı hisseye isabet eden kar hissesi meblağı brüt=net 2,20 TL, kar hissesi oranı brüt=net %220) tespit edilmesine,

9. Kar hissesinin 51.796.960,00-TL fiyatındaki kısmının 26.04.2021 tarihinde birinci taksit olarak, 14.905.600,00-TL fiyatındaki kısmının 25.08.2021 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve 15.278.240,00-TL fiyatındaki kısmının 22.12.2021 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine,

10. İkinci ve üçüncü kar hissesi taksitleri ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihlerinin katılaştırılması konusunda İdare Konseyimizin yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, minimum on beş gün öncesinde alınacak bir idare heyeti sonucu ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,

11. İdare Konseyimizin işbu kar hissesi dağıtım teklifinin Genel Kurulumuz’un onayına sunulmasına,

12. İşbu kar dağıtım teklifine ait sonucumızın ve Sermaye Piyasası Şurası kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Konseyi’ne sunulmasına,karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı
 
Üst