Çevre Nedir felsefe ?

Buket

Global Mod
Global Mod
Cevre felsefesi, insanlarn cevreye olan baks acsn anlamaya ve koruma onlemleri almaya calsan bir alandr. Cevre felsefesi, cevre ile ilgili her turlu konuyu kapsar ve bircok farkl yaklasm barndrr. Bu yaklasmlar arasnda, insanlarn cevreye olan sorumluluklarnn farkndalgn arttrmaya calsan ekolojik dusunce, cevresel catsmalarn cozumune yonelik kurumlarn olusturulmasn onermekte olan sosyal felsefe ve cevresel etik bunlardan bazlardr.

Cevreye Hakimiyet ve Sosyal Cevre Farkndalg

Cevre felsefesinde, insann cevre uzerindeki hakimiyeti ve cevresel catsmalarn cozumunun onemi vurgulanmaktadr. Insanlarn cevreyi kullanma yetkisi hakknda farkl gorusler vardr. Ekolojik dusunce, insann dogada hakim olmasnn yanls olduguna inanrken, diger yaklasmlar ekolojik dogruluk dsnda diger cozumleri onermektedir.

Cevre felsefesi ayrca sosyal cevre farkndalgn da gelistirmeyi amaclar. Sosyal cevre farkndalg, insanlarn cevresel faktorleri dikkate alarak kararlar almaya ve kararlarnn cevre uzerindeki etkisini anlamaya calsmasdr. Bu, insanlarn cevresel konularda daha bilincli kararlar almasn saglayarak dogal kaynaklarn korunmasn ve cevresel catsmalarn cozumunu destekler.

Cevresel Etik ve Insan Haklar

Cevresel etik, insanlarn dogaya ve diger canllara olan gorevlerini ve cevreye olan sorumluluklarn tartsmay kapsar. Cevresel etik, insanlarn dogal kaynaklarn korunmasn ve cevreye olan saygy gelistirmesini amaclamaktadr. Cevresel etik, insan haklarnn korumasn da kapsar.

Cevresel etik ayrca insanlarn cevreye ve diger canllara olan sorumluluklarnn farknda olmalarn ve bunu bir gorev olarak kabul etmelerini de saglar. Cevresel etik, insanlarn cevresel konularda daha bilincli hareket etmesini saglamak amacyla, cevrenin korunmas icin gerekli admlarn atlmasn tesvik eder.
 
Üst